+420 606 611 116

Reflexní zónová terapie na nohou – zaměření na pohybové ústrojí

 • Nové hmaty a jejich praktické využití
 • Uspořádání zón – pohybový aparát – doplnění zón, využití bimanuální práce a nových hmatů
 • Zóny pánevních vazů 
 • Vertebroviscerální souvislosti, segmentální vztahy
 • Ošetření zón jizev
 • Kolaterální/kontralaterální práce na těle a v reflexních zónách
 • Pravo – levostranná zaměnitelnost zón
 • Působení RTN na emocionální úroveň, terapeutický doprovod
 • Nové vyrovnávací a eutonické hmaty 


Součástí kurzu jsou podrobná skripta a barevný přehled zón.

3 dny
6 200 Kč

ObjednávkaPo zpracování objednávky Vám na e-mail dorazí instrukce k platbě kurzu.


Kurzy pro zdravotníky

Kurzy Reflexní zónové terapie na noze jsou určené pouze pro odborné pracovníky ve zdravotnictví. Spolu s přihláškou je třeba zaslat potvrzení o vašem ukončeném zdravotnickém vzdělání. V kurzech klademe velký důraz na vaše vlastní zkušenosti z praxe a předpokládáme, že jste fyzicky i psychicky zdatní. Účast probíhá na vlastní zodpovědnost.

Jak se stát certifikovaným terapeutem RTN?
 • absolvovat kurzy RTN (I-IV)
 • mít minimálně čtyřměsíční praxi v RTN po absolvování výše zmíněných kurzů
 • získat vlastní zkušenost s RTN prostřednictvím série o minimálně šesti ošetřeních provedených terapeutem/kou školy Hanne Marquardt
 • účastnit se přípravného kurzu ke zkoušce
 • úspěšně složit závěrečnou zkoušku

Certifikovaní terapeuti RTN mají možnost uvedení v seznamu praktikujících terapeutů na našich webových stránkách, které slouží mj. pro lepší orientaci pacientům. podmínkou pro udržení tohoto statutu je absolvovat do dvou let od ukončení vzdělání opakovací kurz nebo tematickou nástavbovou výuku v odpovídajícím počtu hodin.

Jak probíhá reflexní zónová terapie na nohou?