+420 606 611 116

Náš tým

Informace a vedení kurzů

Mgr. Klára Bubeníčková
+420 606 611 116

Registrovaný fyzioterapeut,  cvičitelka Spirální jógy a metody SM-systém; autorizovaná lektorka Reflexní zónové terapie na noze školy Hanne Marquardt pro Česko a Slovensko

Celý život jsem hodně sportovala a při svých zkušenostech s vrcholovým sportem jsem poznala, že úspěchy nezávisí jen na množství tréninku, výbavě a schopnostech, ale také na stavu naší mysli a celkovém psychickém rozpoložení. Vysokoškolské studium fyzioterapie tedy bylo jasnou volbou, propojovalo mé sportovní zkušenosti s profesí, která je pečující, má široké možnosti uplatnění a směřování. Na FTVS UK jsem absolvovala magisterské studium oboru fyzioterapie - somatopsychoterapie.  V rámci své roční praxe v Krizovém centru Riaps a později zaměstnání ve VFN Denní sanatorium Horní Palata jsem měla možnost stát se součástí terapeutického týmu a zažít celostní přístup k pacientovi v praxi. A to mne velmi ovlivnilo, stejně jako mé pozdější setkání s metodou Reflexní zónové terapie na noze školy Hanne Marquardt, jakožto terapií „vnitřního řádu“ respektive terapií regulační. Nyní se ve své soukromé praxi snažím vidět celého člověka a nejen jeho obtíže, s nimiž za mnou přichází. K harmonizaci zdraví svých pacientů se snažím využít veškerých zkušeností, které jsem na své terapeutické cestě posbírala.

Absolvované kurzy

Krize a tělo I + II (Riaps/Remedium Praha), Myofasciální terapie bolesti, integrované dýchání a práce s tělem I + II (Sigrid Klotzbach, Německo), Reflexní zónová terapie na noze škola H. Marquardt (RTN) I – III, opakovací a kombinované kurzy; od r. 2004 jsem se stala asistující lektorkou a od r. 2007 autorizovanou lektorkou školy Hanne Marquardt pro Česko a Slovensko, účastním se každoročních mezinárodních lektorských kongresů a supervizí. Vedu kurzy v Česku i Německu; SM-Systém MUDr. Richad Smíšek I A, B; II A, B; Metoda Ludmily Mojžíšové, Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému; Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému (V. Bezvodová); Meridiánová masáž dle Willlyho Penzela (MUDr. Zdeněk Šos), Fyzioterapie funkce dle Clary Lewitové; Medical Taping Concept (MTC) – Lucie Krestová. Jóga v širších souvislostech a Spirální jógová terapie (MUDr. Marcela Mikešová, Mgr. Kamila Neumannová), Manuální lymfodrenáž (Mgr. Helena Toušková)

Jazykové znalosti

anglický, německý a ruský jazyk

Organizace kurzů a přihlášky

Mgr. Lucie Kleníková
+420 776 028 844

Registrovaný fyzioterapeut, cvičitel pilates, hypopresivní techniky, metody SM-systém

Vystudovala jsem FTVS UK – magisterské studium fyzioterapie - somatopsychoterpie. Už při škole jsem se v rámci praxe seznámila s metodou Reflexní terapie na noze podle Hanne Marquardt. Tato metoda mě velmi ovlivnila jak ve vnímání sebe sama tak i v přístupu k pacientům. Ukázala mi cestu k terapiím vnitřního řádu.

Absolvované kurzy

Reflexní zónová terapie na noze (3 základní, 2 opakovací, 1 kombinovaný), Metoda L. Mojžíšové, manuální lymfodrenáž, meridiánová masáž dle W. Penzela, kraniosakrální terapie, Havajská masáž, Pilates (Level I + II - Pilates academy R. Sabongui ), cvičení podle SM sytému MUDr. Smíška, Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (V. Bezvodová), Senzomotorická stimulace a stabilizace hybného systému (V. Bezvodová), Hypopresivní cvičení Fit Belly (I. Dellmotte - Chalupecká)

Jazykové znalosti

anglický jazyk aktivně, německy a ruský jazyk pasivně