+420 606 611 116

Platba za kurz a storno podmínky

Přihlásit se na kurz online můžete nejpozději 6 týdnů před datem konání. V případě, že se hlásíte s menším časovým předstihem, kontaktujte, prosím, lektorku Mgr. Kláru Bubeníčkovou.

Přihláška vám garantuje místo v kurzu až po uhrazení kurzovného.

Platbu proveďte na základě vystavené faktury na účet 196387111/0600 GE Money bank. Jako variabilní symbol uveďte prosím datum kurzu ve tvaru DDMMYYYY a do poznámky pro příjemce napište své příjmení.

  • Při odvolání akce ze strany účastníka 4 týdny před začátkem jejího konání si pořadatelé nenárokují storno poplatek z celkové ceny za předem objednané a zaplacené služby.
  • Při odvolání akce ze strany účastníka více než 14 dní před začátkem jejího konání si pořadatelé nárokují 50% storno poplatek z předem objednaných a zaplacených služeb.
  • Při odvolání akce ze strany účastníka méně než 14 dní před začátkem jejího konání si pořadatelé nárokují 100% storno poplatek z předem objednaných a zaplacených služeb.

Podmínkou vstupu do kurzu je váš dobrý zdravotní stav. Každý účastník přebírá zodpovědnost za svou účast na semináři.

Lektorka je oprávněna při nedostatečném počtu zájemců kurz odvolat. V tomto případě je zavázána vrátit platbu za kurz v plné výši.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte.